Governing Society & Executive Board

Home > Board & Its Committees
Param Subhechhuk Moraribapu Prabhudasbapu Hriyan
Sanrakshak

Governing Society & Members

The Governing Body of the Bhartiya Shiksha Board is the Bhartiya Shiksha Board Society, formed and registered under the Society’s Registration Act of 1935. The Governing Body comprises eminent Bhartiya from different walks of life.

Param Pujya Swami Govind Giri Ji
Varishth Upadhyaksha
Param Pujya Swami Ramdev Ji
Adhyaksha
Prof. Shrinivasa Varakhedi
Upadhyaksha
Param Pujya Acharya Balkrishna Ji
Sachiv
Dr. Nagendra Prasad Singh, IAS (Retd.)
Karyavahak Adhyaksha
Padam Shree Dr. Punam Suri
Sadasya
Shri Giridhar Malaviya
Sadasya

Executive Board

Param Pujya Swami Ramdev Ji Maharaj
Adhyaksha
Param Pujya Acharya Balkrishna Ji Maharaj
Upadhyaksha

Dr. Nagendra Prasad Singh,

IAS (Retd.)

Sadasya - Karyavahak Adhyaksha

Padam Shree Dr. Punam Suri

President DAV College MC

Sadasya

Dr. Ved Prakash

Ex. Chairman UGC

Sadasya

Prof. G.S.R. Krishna Murthy

Member – Ex officio

Shri Manoj Srivastava

Director, CBSE, Delhi

Sadasya

Prof. Ranjana Arora

NCERT, Delhi

Sadasya

Prof. Prafulla Kumar Mishra

Vice Chairman, MSRVVP

Sadasya

Prof. Viroopaksha V. Jaddipal

General Secretary, MSRVVP

Sadasya

Prof. Shrinivasa Varakhedi

Vice Chancellor Central Sanskrit University, Delhi

Sadasya

Prof. Murlimanohar Pathak

Vice Chancellor, Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, Delhi

Sadasya

Prof. Radhakant Thakur

Member – Ex officio

Dr. Ashok Chauhan

AMITY, Delhi

Sadasya

Shri Rahul Karad

Managing Trustee, MIT, Pune

Sadasya

Shri Sankrant Sanu

Managing Director, Guruda Prakashan, Delhi

Sadasya

Prof. Dr. Shashi Bala

Dean, Bhavan's KM Munshi Centre of Indology Bhartiya Vidhya Bhavan, New Delhi

Sadasya

Ms. Aradhana Kaul

Principal, Acharyakulum, Patanjali Yogpeeth, Haridwar

Sadasya